Szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Szkolenia dedykowane dla adeptów i osób już pracujących w służbach mundurowych, fundacjach, oraz wszystkich chcących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności w udzielaniu pomocy.
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) to najbardziej zaawansowane szkolenie, które jest zakończone egzaminem Państwowym i daje możliwość uzyskania tytułu Ratownika.
Kurs trwa 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, oraz 41 godzin zajęć praktycznych.
Plan nauczania oparty na „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy”.
Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne, oraz szczegółowe, poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) defibrylator zautomatyzowany.
Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną- wstrząs. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
Urazy mechaniczne i obrażenia :
– złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, taktyka działań ratowniczych

– zdarzenie masowe mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka, ewakuacja ze strefy zagrożenia, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych, psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Zapraszamy do kontaktu i zapisów.
Cena – 1350 zł

Najbliższe terminy:

Wszelkie informację pod numerem telefonu 509 112 944 lub przez formularz kontaktowy tutaj